JRS | M01 StreetFighter Motorcycle JRS-Engine JRS | M01 TouringCruiser Motorcycle JRS-Engine JRS | M01 SuperSport Motorcycle JRS-Engine

Samenwerking

JRS-Systems is op zoek naar samenwerking. Er is veel voorbereidend werk uitgevoerd dat veel tijd en geld heeft gekost. Het is nu tijd om gezamenlijk verder te gaan:

  1. Aantrekken van de juiste mensen (juiste mensen in de bus),
  2. Partners,
  3. Financiering.

 

  Uitdaging  

De belangrijkste uitdaging is:

  1. Het realiseren van een “Proof of Concept”,
  2. Publieke acceptatie,
  3. Het vinden van klanten.

  Contact  

Bent u geinteresseerd of wilt u participeren/investeren in de activiteiten van JRS-Systems dan kunt u contact opnemen met:

Hans Roelofs

 

JRS-SYSTEMS
1/4

conscience

"The human voice can never reach the distance that is covered by the still small voice of conscience."

Mahatma Gandhi (1869-1948)

Indian "Philosopher, internationally esteemed for his doctrine of nonviolent protes"

previous next close
2/4

vision

"The power of imagination created the illusion that my vision went much farther than the naked eye could actually see."

Nelson Mandela (1918 - XXXX)

South African "president, lawyer, nationalist"

previous next close
3/4

dicipline

"Discipline is the bridge between goals and accomplishment."

Jim Rohn (1930 - 2009)

American “entrepreneur, author and motivational speaker”

previous next close
4/4

passion

"Only passions, great passions, can elevate the soul to great things."

Denis Diderot (1713 - 1784)

French author, "encyclopedist, & philosopher"

previous next close