JRS | M01 StreetFighter Motorcycle JRS-Engine JRS | M01 TouringCruiser Motorcycle JRS-Engine JRS | M01 SuperSport Motorcycle JRS-Engine

Beoordeling

  JRS-Motor  

Door TNO is een technische- en economische evaluatie van het concept uitgevoerd. TNO heeft geconcludeerd dat de claim van JRS-Systems met betrekking tot het maximum potentieel van de JRS-Motor, correct is.

 

Technische evaluatie

De belangrijkste conclusies zijn:

 1. Door het toepassen van de juiste materialen en technologieën is het mogelijk om met de JRS-Motor een twee keer zo hoog rendement te halen dan de conventionele Otto- en Diesel-motor,
 2. Het JRS-Concept levert de ontwerper een aantal extra vrijheidsgraden op die kunnen worden benut voor de beperking van emissies en/of optimalisatie van de vermogenskromme,
 3. De belangrijkste aandachtspunten bij de verdere ontwikkeling van de motor zijn het beperken van de warmte- en drukverliezen.

Economische evaluatie

Motorfietsen:

Voordeel van de JRS-Motor ten opzichte van de Otto-motor zijn:

 1. Betere rijeigenschappen in verband met een 20% lager gewicht;
 2. Hoger comfort in verband met een lager trillings- en geluidsniveau;
 3. Lagere milieubelasting;
 4. Lagere kosten in verband met 50% minder brandstofverbruik en veel lagere productiekosten bij gelijke seriegroottes;
 5. Veel minder en/of eenvoudiger nevensystemen nodig (koeling; uitlaat, e.d.).

Micro-Warmtekrachtkoppeling :

Voordeel van de JRS-Motor ten opzichte van de Stirling-motor zijn:

 1. Lager gewicht;
 2. Instelbaar rendement;
 3. Goed rendement bij deellast;
 4. Korte opstarttijden.

De markt voor Micro-Warmtekrachtkoppeling is voldoende groot om de investeringen in de ontwikkeling van de JRS-Motor voor deze toepassing te rechtvaardigen.

 

  JRS-Motorfiets  

Voordat de realisatie van het eerste prototype gaat starten staat een onafhankelijke beoordeling van het concept gepland.

 

  Spin-off  

Zie JRS-Motorfiets

Informatie

JRS-SYSTEMS
1/4

conscience

"The human voice can never reach the distance that is covered by the still small voice of conscience."

Mahatma Gandhi (1869-1948)

Indian "Philosopher, internationally esteemed for his doctrine of nonviolent protes"

previous next close
2/4

vision

"The power of imagination created the illusion that my vision went much farther than the naked eye could actually see."

Nelson Mandela (1918 - XXXX)

South African "president, lawyer, nationalist"

previous next close
3/4

dicipline

"Discipline is the bridge between goals and accomplishment."

Jim Rohn (1930 - 2009)

American “entrepreneur, author and motivational speaker”

previous next close
4/4

passion

"Only passions, great passions, can elevate the soul to great things."

Denis Diderot (1713 - 1784)

French author, "encyclopedist, & philosopher"

previous next close